Pressmeddelande
Från Regionkansliet
2015-04-21 12:30


Regionstyrelsen 21 april

Sms-påminnelser ska minska uteblivna besök i vården


Regionstyrelsen vill utreda hur sms-påminnelser kan användas för att minska antalet uteblivna besök i sjukvården. Sjukhus och vårdcentraler ska också regelbundet redovisa antalet uteblivna besök och ta fram ytterligare åtgärder för att minska dessa. Det skriver regionstyrelsen i ett yttrande över en motion från Helena Holmberg (FP) som föreslagit att ett systematiskt arbete införs för att minska antalet uteblivna besök.

Förra året uteblev 136 000 personer till sitt sjukvårdsbesök. Av dessa var 44 000 besök till läkare. Det kan finnas flera orsaker till att patienterna uteblir. En orsak kan vara att patienten inte haft möjlighet att påverka besökstiden. Andra orsaker kan vara svårigheter att avboka tiden eller att patienten har glömt besöket.

Folktandvården, liksom flera vårdcentraler och sjukhus, använder sig redan idag av sms-påminnelser i olika omfattning. Det finns också verksamheter där patienten, i stället för att få en kallelse, själv kontaktar mottagningen för att boka en tid.

 

Alla besluten vid sammanträdet i korthet

Kommentarer till samanträdet kan finnas på partiernas hemsidor

Pressmeddelande från den politiska ledningen - Grönblå samverkan

Handlingar tillsammanträdet

Regionstyrelsens ledamöterKontaktperson: Regiondirektör Ann-Sofi Lodin, 0706-32 11 65. Regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson, 0730-98 48 00.
Presstjänsten Åsa Elofsson 0708-80 16 19


Läs meddelandet som PDF