Pressmeddelande
Från Regionkansliet
2011-01-28 00:00


Vart tredje antibiotikarecept skall bort – då måste alla dra sitt strå till stacken


Nu sätter regeringen tuffa mål för att bekämpa utvecklingen av antibiotikaresistens. För att uppnå regeringens mål, 250 recept per 1000 invånare och år, krävs att läkare följer de behandlingsrekommendationer som finns, men även att allmänheten bidrar.

Strama presenterar nu antibiotikaförskrivningsdata för 2010. I Sverige förskrevs förra året 390 recept per 1000 invånare och i Västra Götaland 400.

– Det är ett tufft mål att komma ner till 250, men nödvändigt och absolut genomförbart, säger Peter Ulleryd, biträdande smittskyddsläkare i Västra Götaland.

Att läkare följer behandlingsrekommendationer och inte skriver ut antibiotika i onödan är ett måste för att bevara effekten av dessa kraftfulla mediciner. Men det räcker inte med att receptförskrivarna är förtrogna med behandlingsrekommendationer.

Allmänheten måste hjälpa till

– Allmänheten måste bidra i kampen mot antibiotikaresistensen. Patienterna måste också sluta att kräva antibiotika för sjukdomar som exempelvis förkylningar där antibiotika inte hjälper, menar Peter Ulleryd.

Måttlig halsfluss och bihåleinflammation är andra exempel på sjukdomar där antibiotikabehandling har en väldigt liten effekt eller ingen effekt alls.

– Då kan vi slippa risken för biverkningar av antibiotika eller att selektera fram resistenta bakterier i tarmen som senare kan ställa till svåra bekymmer vid en kommande infektion hos patienten eller dess familj, fortsätter Peter Ulleryd.

– I avvaktan på nya effektiva antibiotika, vilket kommer att dröja åtskilliga år, är en radikalt förändrad användning av nuvarande preparat en av de få åtgärder som vi kan ta till för att minska den ökade spridningen av resistens, avslutar Peter Ulleryd.

Alla förskrivare ska uppdateras

Strama-gruppen i Södra Älvsborg har gått igenom var invånarna där får sina antibiotikarecept ifrån. VG Primärvård skriver ut 63 procent, privata vårdgivare utanför VG Primärvård 10 procent, Folktandvården 4 procent och sjukhusen 20 procent av alla antibiotikarecept. Alla dessa förskrivare skall nu uppdateras avseende Stramas behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner.

Det finns en klar koppling mellan användning av antibiotika och resistens såväl på befolkningsnivå som på individnivå. Så länge vi använder antibiotika kommer resistens att vara ett problem. Men det går att minska verkningslös eller felaktig antibiotikaanvändning som kan ge patienten onödiga biverkningar och en ineffektiv behandling.

Läs mer på:

Strama i Västra Götaland http://www.vgregion.se/sv/Regionkansliet/Halso--och-sjukvardsavdelningen/Strategisk-utvecklingsenhet/Smittskyddsenheten/Strama-i-Vastra-Gotaland-test/

Strama http://www.strama.seKontaktperson: Peter Ulleryd, biträdande smittskyddsläkare Västra Götaland, 0736 254547


Läs meddelandet som PDF