Pressmeddelande
Från Skaraborgs Sjukhus
2011-06-08 15:30


Sammanträde med styrelsen för Skaraborgs Sjukhus den 15 juni 2011


Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus sammanträder onsdagen den 15 juni, kl 13.30. Vid sammanträdet behandlas följande ärenden:

 1. Val av protokolljusterare, förslag Mikael Wendt.
 2. Protokoll från föregående sammanträde.
  Bilaga: Protokoll från den 27 april 2011 
 3. Förtätad månadsrapport april 2011.
  Bilaga: Månadsrapport för april 2011. (SkaS 20-2011)
 4. Hälsofrämjande sjukhus - Riktlinje rökfritt sjukhus.
  Bilaga: Riktlinjer för rökfritt sjukhus. (SkaS 179-2011)
 5. Sjukhusdirektörens muntliga redovisning.
 6. Anmälnings- och delegationsärenden
  Bilaga: Anmälnings- och delegationsärenden  
 7. Övriga frågor.

Pressmeddelande skickas ut efter sammanträdet.
Kontaktperson: Stabschef Eva Sundström, tel 0500-43 10 97


Läs meddelandet som PDF