Pressmeddelande
Från Regionkansliet
2012-05-22 17:15


Vårdrelaterade infektioner minskar i regionen


De vårdrelaterade infektionerna minskar och hygienen har blivit bättre vid Västra Götalandsregionens sjukhus. Det visar resultatet från vårens mätningar av vårdrelaterade infektioner och följsamhet till hygienrutiner och klädregler vid de svenska sjukhusen som idag presenterades av Sveriges kommuner och Landsting, SKL.

Vid Västra Götalandsregnens sjukhus har följsamheten till basala hygienrutiner och klädregler förbättrats från 64 procent hösten 2011 till 71 procent våren 2012. Samtidigt har andelen patienter med vårdrelaterade infektioner minskat något från 9,1 procent till 8,8 procent vilket är en marginell förbättring jämfört med hösten 2011.

– Även om resultaten förbättrats är vårdrelaterade infektioner är fortsatt ett stort problem för våra sjukhus och det krävs ett omfattande och långsiktigt arbete för att minska dessa säger regionchefläkare Claes-Håkan Björklund och forsätter;
– Förutom följsamhet till basala rutiner och klädregler handlar det bland annat om att etablera behandlingsmetoder med låg infektionsrisk, att anpassa lokaler för att minska risken för smittspridning och att undvika överbeläggningar.

Metoden att mäta andelen patienter med vårdrelaterade infektioner vid ett tillfälle varje halvår ger med nödvändighet en osäkerhet i resultatet, särskilt för mindre enheter där den naturliga variationen stör mätningen.

Vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset genomförs för närvarande provdrift av ett system som kan ge en kontinuerlig mätning av alla vårdrelaterade infektioner som antibiotikabehandlas. Enligt planerna ska detta system tas i drift i hela regionen under 2013 och kommer att vara ett kraftfullt stöd för verksamheterna i sitt arbete att minska vårdrelaterade infektioner.

Förekomsten av vårdrelaterade infektioner mäts för nionde gången och följsamheten till basala hygienrutiner och klädregler för fjärde gången. Mätningarna genomförs två gånger om året. Mätningarna är en del i SKLs långsiktiga arbete att tillsammans med landsting och kommuner göra vården säkrare för patienterna.

Resultaten för vårdrelaterade infektioner

Resultaten för basala hygienrutiner och klädregler

Mer om undersökningen finns att läsa på SKLs hemsidaKontaktperson: Regionchefläkare Claes-Håkan Björklund 070-2029314


Läs meddelandet som PDF