Västra Götalandsregionen

Med början i oktober 2015 byter Västra Götalandsregionen system för publicering av pressmeddelanden. Mer information och länkar till de nya pressrummen finns på pressidan www.vgregion.se/press.

Från och med den 1/1 2016 publiceras inga nya presmeddelanden på denna plats. Pressmeddelanden från Västra Götalandsregionen finns nu på : Västra Götalandsregionens pressida

 

Frivilliginsatser i livets slutskede på sjukhus
2014-12-03 11:30 (Regionkansliet)
Så kan du hjälpa ditt barn att utveckla språket
2014-12-03 08:09 (Alingsås lasarett)
Sista sammanträde för hälso- och sjukvårdsnämnd Mittenälvsborg
2014-12-02 17:00 (hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli Borås)
Hjälpmedelscentralen miljöcertifierad
2014-11-28 15:00 (Regionservice)
Preliminär plan för 2015 fastslagen
2014-11-27 13:30 (NU-sjukvården)
VGR:s nya kulturnämnd utsedd av fullmäktige
2014-11-26 13:30 (Kultursekretariatet)
Västsvenska företag ser ljust på framtiden
2014-11-26 10:30 (Regionutvecklingssekretariatet)
RÄTTELSE: Jubileumskonferens för Barnkonventionen 25 år
2014-11-26 09:30 (Rättighetskommitténs kansli)
Jubileumskonferens för Barnkonventionen 25 å
2014-11-25 06:00 (Rättighetskommitténs kansli)
Inbjudan till pressträff om konjunkturläget i Västra Götaland
2014-11-24 11:45 (Regionutvecklingssekretariatet)
Avtal klart för dostjänst till 38 000 patienter
2014-11-24 11:00 (Regionkansliet)
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 


Ladda ner Acrobat Reader